Minecraft

Tải xuống Minecraft dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Phiên bản trả phí hoàn toàn
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
1.13.2

Tải xuống Minecraft

Tải xuốngdành cho Windows

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Bạn có thể tải game Minecraft miễn phí về máy khách tại đây, nhưng nó đòi hỏi một tài khoản trả tiền từ Minecraft.net để bắt đầu chơi. Bạn có thể chơi Minecraft Classic miễn phí, mặc dù nó có ít tính năng hơn so với phiên bản hiện tại.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Bạn có thể tải game Minecraft miễn phí về máy khách tại đây, nhưng nó đòi hỏi một tài khoản trả tiền từ Minecraft.net để bắt đầu chơi. Bạn có thể chơi Minecraft Classic miễn phí, mặc dù nó có ít tính năng hơn so với phiên bản hiện tại.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác